Kalender
Hvornår er udendørsfaciliteterne klar? Det er muligt at bruge nogle af faciliteterne udenfor sæsonen, men der er for eksempel ikke revet eller fjernet ukrudt på petanquebanen før sæsonens start.

Periode Aktivitet/facilitet Bemærkning
Marts    
15. mar. – 30. sep. Havemøbler Står i remise, cave eller kælder udenfor sæson
15. mar. – 30. sep. Petanquebanen Renholdes for mos og græs i sæsonen
15. mar. – 30. sep. Tennisbanen Net fjernet udenfor sæson.
NEXT    
April    
1. april – 30. sept. Græsset Slås først, når rimfrost ikke forekommer
     
1. april – 30. sep. Grill Holdes af aktionærerne i forbindelse med brug. Hovedrengøring sker ved sæson afslutning
1. april - 1. okt. Boldbanen Slås først, når rimfrost ikke forekommer
1. april – 1 nov. Cykler Holdes af aktionærerne i forbindelse med brug. Årligt eftersyn sker ved sæsons start.
Bookingliste anvendes
15. april – 1. okt. Stierne Da vejret har indflydelse på stierne, kan de være våde og smattede. I sæsonen slås græsset på stier
     
Maj    
2. maj – 30. sept. Plateauet Underlaget – som er græs - slås
2. maj – 30. sep. Sandkasse og legeplads Holdes af aktionærerne i forbindelse med brug. Renovering sker ved sæson start
2. maj – 30. sep. Børnehus Holdes af aktionærerne i forbindelse med brug. Hovedrengøring sker ved sæson start
     
Medio maj-medio oktober Svømmebassin Svømmebassin dækkes til udenfor sæson. Der skeles til åbning af Dole kommunes friluftsbad. Der vil være lukket for gitterlågen om natten, når ROBOT kører
NEXT    
Alle perioder    
Alle perioder

Vaskemaskine og tørre tumbler

Lørdag er reserveret til selskabets brug. Holdes af aktionærerne i forbindelse med brug.
Bookingliste anvendes
Alle perioder Det gamle køkken Holdes af aktionærerne i forbindelse med brug. Hovedrengøring sker i lukkeperioden.
Alle perioder Spil i kælderen Efter aftale med øvrige aktionærer kan lokalerne reserveres til andre formål, og spillene kan ikke anvendes
Alle perioder Duge Ligger i entré.
Lægges til vask i kurven for karklude og bademåtter
     
Planen evalueres i slutningen af året